Armband Sodalit

Stenarmband i Sodalit

60 kr

Sodalit: Stimulera kreativt tänkande, förståelse, lärande och vetande i alla dess former. Den stödjer vänskap, solidaritet, samhörighet och gemensamma mål i en grupp. Stärker självkänslan, självförtroendet och tilliten till sig själv, samt till andra. Bra för intuitionen, närvaro i stunden och att vara ditt sanna jag. Användas med fördel vid meditation. Påminner dig om ditt självvärde, att du är kraftfull, att du alltid ska våga tala din sanning, kunna ta plats och tordas uttrycka dig för att leva ut din fulla potential.
Chakran: Hals och pannchakrat